logo

Etiuda “Jeden z…”. Progresja: Im-VIb-IIIb-VIIb

Pisanie etiud jest jedną ze strategii rozwoju muzycznego. Poniższa fraza zawiera między innymi:

  • Różnorodność rytmiczną
  • Ergonomiczne kostkowanie
  • Chromatyczny obiegnik
  • Jest zbudowana w tonacji Eb-moll (6 bemoli!) na progresji Im-VIb-IIIb-VIIb
Opracowanie: Jeden z...

Improwizacja na progresji Im-VIb-IIIb-VIIb

W nagraniu fraza posłużyła mi jako temat do improwizacji na progresji Im-VIb-IIIb-VIIb.

Nowa melodia do znanych akordów

Progresja akordów Im-VIb-IIIb-VIIb jest bardzo popularna. Niektórzy muzycy komponują nowe melodie do akordów, które już funkcjonują od dawna. Tak robił między innymi Charlie Parker.

Tę progresję można spotkać między innymi w poniższych utworach:

  • Joan Osborne – One Of Us
  • Joan Baez – Diamonds And Rust
  • The Cranberries – Zombie

Latest Post